Ziekte en verzuim

Als uw kind ziek is, geeft u dat aan in de basisschoolapp. Wanneer uw kind een besmettelijke kinderziekte heeft, is het van belang dit direct door te geven. Bij afwezigheid zonder opgave van reden wordt contact met u opgenomen. Ook als uw kind hoofdluis heeft, is het fijn als u dit direct meldt. Dit is overigens geen reden waarvoor uw kind thuis moet blijven. Na iedere vakantie vindt er hoofdluiscontrole plaats.

 

Registratie verzuim

De leerkrachten registreren elke ochtend en middag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim. 

Geoorloofd verzuim

Verlof dient vooraf via de basisschoolapp of schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. U ontvangt altijd een reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.

 

·         Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag uw kind thuis blijven. Natuurlijk moet u dit wel vooraf bespreken met ons.

·         Vijfjarigen. Als uw kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het enkele uren per week (5-10 uur) thuisblijven, in overleg met de school. Maar u mag  uw vijfjarig kind niet zomaar een dagje laten thuisblijven.

·         Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan uw kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit.

 

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als regel wordt buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof gegeven.

Uw kind mag dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland te bezoeken.

 

Belangrijk punt:

Vakantieverlof moet u 8 weken tevoren aanvragen bij de directeur via de basisschoolapp. Vakantieverlof wordt alleen gegeven wanneer het vanwege het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens schoolvakanties op reis te gaan. Indien dit op u van toepassing is, kan eenmaal per schooljaar door de schoolleiding vrij worden gegeven voor hoogstens 10 aaneengesloten schooldagen; uw aanvraag moet voorzien zijn van een werkgeversverklaring, waaruit de noodzakelijkheid blijkt. Extra vakantieverlof is bedoeld voor de jaarlijkse gezinsvakantie. De eerste twee weken van het schooljaar mag geen vakantie worden aangevraagd. Ongeoorloofd verzuim (ook veelvuldig te laat komen) wordt door school gemeld bij de leerplichtambtenaar.

 

Extra aandachtspunten

Is uw kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. U mag uw kind niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis houden.

 

Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kunt u opvragen op school bij de directie.