Kindcentrum Crijnssociety

Kindcentrum Crijnssociety is een samenwerking tussen de basisschool en de kinderopvang. In een kindcentrum worden peuterarrangementen, VVE, kinderopvang 0-4 jaar, primair onderwijs en BSO zodanig aangeboden dat er een doorlopende lijn van ontwikkelingsgerichte activiteiten en vrijetijds-besteding van kinderen van 0 tot 13 jaar wordt gerealiseerd. 

Ieder kind kan binnen ons Kindcentrum veilig spelen en leren, ontwikkelen en ontspannen

Kindcentrum

 • We werken met dezelfde gezichten.
 • Goede, kwalitatieve voorzieningen, geïntegreerd, compleet en dichtbij.
 • Er is een op elkaar af gestemd aanmeldings- en aannamebeleid.
 • Er is een doorgaande ontwikkellijn waarbij leren en spelen worden gestimuleerd.
 • Er vinden gezamenlijke activiteiten plaats. Peuters spelen met de kleuters en vieringen vieren we grotendeels samen.
 • Er is (zorg)overleg over de ontwikkeling van kinderen zodra kinderen ook staan ingeschreven op de basisschool.
 • Kinderen hebben al kennisgemaakt met de school en zijn vertrouwd met de verschillende gebouwen.
 • Vanaf 3,5 jaar wordt het overdrachtsformulier besproken met ouders en doorgegeven aan het basisonderwijs.
 • Voor alle kinderen is er sprake van een warme overdracht.
 • Ieder kind kan binnen ons Kindcentrum veilig spelen en leren, ontwikkelen en ontspannen: daarom is er een VO/BSO-aanbod waarbij dezelfde pedagogische visie gehanteerd wordt in de vorm van gemeenschappelijke gedragsregels.
 • Twee locaties: wettelijk en administratief is er sprake van afzonderlijke aanbieders met ieder een eigen formele eindverantwoordelijkheid. Aanmelding en informatievoorziening  verloopt (deels) gescheiden van elkaar.