Leerkrachten

Leerkrachtondersteuners

Directie

Interne begeleiders

Onderwijsondersteunend personeel

Kim van Stiphout

Leerkracht

‘De Crijns‘ is een school waar we samen leren en werken en er goed naar het welbevinden van de kinderen gekeken wordt. Een school waar ik iedere dag weer met veel plezier naar toe wandel en met trots lesgeef!

Ik heb mijn Master SEN afgerond gericht op het jonge kind en gedrag. Hier heb ik geleerd om goed te sluiten bij het jonge kind en zijn belevingswereld. Door spel aan te laten sluiten bij deze belevingswereld, komen ze o.a. tot ontwikkeling van taal, zintuigen, motoriek en sociale omgang.

Bij de kleuters is elke dag een nieuwe en leuke uitdaging. Spelenderwijs doen we samen nieuwe ontdekking met elkaar tijdens de kringmomenten, in de hoeken of in de gymzaal! Voor mij de uitdaging om ieder kind te bieden wat ze nodig hebben en ze met een grote glimlach weer naar huis te laten gaan aan het einde van een dag.

 

Miekie Koster

leerkracht, gedragsspecialist, secretaris MR

In 1985 ben ik gaan werken voor Stichting Onderwijsbelangen Nuenen, inmiddels De Eenbes , en ik heb sindsdien al aardig wat kinderen in de klas gehad van ouders die ik als kind ook les heb mogen geven. Na al die jaren vind ik nog steeds dat ik een geweldig mooi vak heb. In de loop der jaren heb ik alle klassen van kleuters t/m groep 8 les gegeven. Elke leeftijd heeft zo zijn charmes.

Ik werk graag op De Crijns omdat we hier met z’n allen (collega’s, ouders en kinderen) niet alleen werken aan goed onderwijs, maar ook aan ‘goed in je vel zitten’. Leren gaat veel beter als er uitdagende werkvormen worden gebruikt, als er wordt aangesloten bij elke persoon als individu, als er vertrouwen is en respect voor elkaar. Kortom ik hoop bij te dragen aan het gevoel van ‘thuis zijn’ op school, zowel in de groep als daarbuiten.

Mireille van Gameren

leerkracht, BHV-er

Al vele jaren werk ik met veel plezier in de kleutergroep op de Crijnsschool. Het enthousiasme, de spontaniteit en onbevangenheid van kleuters spreekt mij erg aan. Het belangrijkste in een kleutergroep vind ik het welbevinden van de kinderen, en het graag naar school gaan. Dan komt de rest vanzelf. Laat een kleuter eerst alles lekker verkennen en zich op zijn gemak voelen, bij de een is dat meteen en de ander heeft daar wat langer voor nodig, ieder in zijn eigen tempo. Geen één dag is hetzelfde dat maakt het zo leuk. Naast alle vaardigheden die we de kinderen leren ben ik geïnteresseerd in de grove en fijne motoriek van de kinderen en vind het dan ook erg leuk om met ze te gymmen en bezig te zijn met de voorbereiding op het schrijven. De methode schrijfdans die wij op school volgen leert spelenderwijs de fijne motoriek te verbeteren, het plezier straalt van de kinderen af wanneer we lekker bewegen op de muziek!

Marijke Lamers

leerkracht

Ik ben al een lange tijd werkzaam op de Crijnsschool en ik doe dit nog steeds met veel plezier. Mijn hart ligt bij de kleuters, omdat de onbevangenheid en spontaniteit van deze kinderen ervoor zorgt dat het nooit een sleur wordt. Ik probeer de kinderen spelenderwijs en met humor uit te dagen zich te ontwikkelen. Als school doen wij dit de laatste jaren vooral met coöperatieve werkvormen (samenwerken vind ik belangrijk) en door rekening te houden met meervoudige intelligenties (ieder kind is ergens ‘knap’ in)

Als er op school sportieve activiteiten zijn, ben ik er meestal bij en ook als er iets op het ‘Crijnspodium’ moet gebeuren kunnen mijn collega’s altijd een beroep op me doen. Ik kan me daar heerlijk in uitleven!

Isabel van de Water

leerkracht

Ik werk met veel plezier op de Crijnsschool. Ook vind ik het bij de kinderen bealngrijk dat ze plezier hebben in de klas en met plezier naar school gaan. Hier begint je ontwikkeling en de rest komt dan vanzelf! Het leuke aan met kinderen werken is hun enthousiasme en hun doorzettingsvermogen.

Inge van den Elsen – Smits

leerkracht

Met veel plezier werk ik op ‘de Crijns’.

Samen spelen, leren, bewegen en ontdekken wat er binnen het thema allemaal te beleven valt is iedere dag weer een feestje! Het enthousiasme, de betrokkenheid en het plezier dat de kinderen uitstralen maak de dag compleet. Plezier is het begin, als dat goed zit dan komt de rest vanzelf!

Sharon van de Vijfeijken

Onderwijsassistent, Event-manager

Ik ben al een aantal jaren werkzaam op de Crijnsschool, als onderwijsassistent en ‘event-manager’. Ik vind het erg fijn om met kinderen aan het werk te gaan en ze te zien groeien in hun leerproces.

En dat doe ik met veel plezier.

Ik heb er nog steeds zin in!!

Koen Moors

Leerkracht, BHV-er, ICT-er

Wat ik zo fijn vind op onze school is dat we veel, veelzijdig en met veel plezier leren. Als kinderen zich prettig voelen bij mij in de klas bevordert dat de betrokkenheid en het leerplezier. Ik wil kinderen op veelzijdige manieren laten leren en ontwikkelen. Daarom voel ik me thuis bij de coöperatieve werkvormen en Meervoudige intelligentie waarmee we onze lessen vormgeven. Ook in het ICT gebeuren wil ik onze school laten ontwikkelen zodat kinderen op een eigentijdse wijze onderwijs kunnen krijgen. Zo leren kinderen ook (naast de vakken van rekenen, taal en spelling) andere vaardigheden die ze in deze maatschappij nodig hebben. En tenslotte vind ik het heel belangrijk oog te hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. D.m.v. de Sociaal Sterke Groep en dramalessen leren kinderen om te gaan met zichzelf en elkaar. Hierdoor werk je aan een fijn leefklimaat voor iedereen binnen de klas.

Michelle Roosendaal

Leerkracht

Hallo allemaal!

Ik vind het erg belangrijk om tijdens de start van een nieuw schooljaar eerst een vertrouwensband met de kinderen op te bouwen. Zo zullen ze zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige leeromgeving.

Ook heb ik de opleiding Master SEN afgerond. Binnen deze opleiding heb ik me vooral gericht op verschillende aspecten rondom het vakgebied taal.

In de klas probeer ik tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. Daarbij vind ik het erg belangrijk om te kijken naar wat er al goed gaat. Vanuit dat punt probeer ik samen met de kinderen steeds een stapje verder te komen.

Els Segers

Leerkracht, BHV-er, Vertrouwenspersoon

Tijdens mijn Master Sen opleiding heb ik mij gespecialiseerd in taal en lezen en ben ik afgestudeerd op het onderwerp leesmotivatie bij kinderen. Ik geniet dan ook volop van het lezen in de klas en om dan de kinderen zo enthousiast mogelijk te maken voor de verschillende soorten boeken.

Hoe meer een kind leest en er plezier in heeft, hoe beter het leert lezen en begrijpt wat het leest. Door lezen krijg je kennis van de wereld en met een boek kun je lekker wegdromen en fantaseren. Dus ga lekker vaak naar de bieb en laat uw kind vooral zelf beslissen wat het wil lezen!

Ik geniet niet alleen van het vele lezen wat wij doen op “de Crijns” maar ook van het werken met Meervoudige Intelligentie en Coöperatieve werkvormen. Iets wat ik mij echt eigen heb gemaakt sinds ik hier op school werk. De betrokkenheid die ik zie bij de verschillende werkvormen geeft mij, maar ook zeker de kinderen, energie om samen weer een stapje verder te komen!

Als vertrouwenspersoon ga ik graag met kinderen in gesprek en probeer samen met hen tot oplossingen te komen. Ik merk dat kinderen het fijn vinden ook zelf een inbreng te mogen hebben.

Lonneke Sijmons

Leerkracht

Ik werk al wat jaartjes op de Crijnsschool en doe dit nog steeds met heel veel plezier.

Het is leuk en fijn om in de klas veel bezig te zijn met het coöperatief leren. Kinderen leren goed samenwerken en kunnen op deze manier ook veel van elkaar leren.

Ook werken we met meervoudige intelligentie. Ieder kind is namelijk op zijn eigen manier ‘knap’!

In mijn lessen probeer ik dan ook zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende intelligenties in mijn klas.

Om goed te kunnen leren is het voor kinderen belangrijk zich veilig te voelen op school en succeservaringen te hebben. In de klas plan ik zeer regelmatig activiteiten op het sociaal emotionele gebied.

Ik vind het erg belangrijk om in de klas te kijken naar wat er al goed gaat bij de kinderen en om vanuit dat punt te kijken hoe we samen steeds iets verder kunnen komen. De kinderen spelen zelf ook een belangrijke rol in het bepalen van de leer/werkdoelen en de weg daar naar toe. Want leren op school is iets wat we samen doen!

We gaan er dit jaar weer een fijn leerzaam jaar van maken.

Silvia Wientjes

Leerkracht, onderwijsontwikkelaar

Ik ben een ambiteuze leerkracht en vind het belangrijk om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen binnen het onderwijs en wil hiermee mijn kennis en vaardigheden blijven verbreden. Daarom heb ik de Master opleiding “Leren en Innoveren” gevolgd en ben ik nu tevens werkzaam als onderwijsontwikkelaar.

In mijn lessen maak ik regelmatig gebruik van verschillende coöperatieve werkvormen, waarmee de kinderen samen tot leren komen. Met coöperatief leren maak ik graag gebruik van de verschillende talenten van de kinderen. De ene keer kom ik bijvoorbeeld de kinderen die beweegknap zijn tegemoet en de andere keer de kinderen die rekenknap zijn. Voor mij is het een uitdaging om hierin zoveel mogelijk te variëren, zodat alle intelligenties regelmatig aan bod komen.

Met veel plezier werk ik samen met de kinderen thematisch aan verschillende projecten. Doordat wij thematisch werken merk ik dat de betrokkenheid van de kinderen wordt vergroot.  Ik vind het fijn om te horen wat kinderen al weten en kunnen bij een bepaald thema, maar tevens om ze verder te helpen bij bepaalde moeilijkheden.

Ik vind het belangrijk dat de kinderen zich bij mij in de klas gewaardeerd voelen en met plezier naar school gaan. Ieder kind zie ik als een uniek persoon.  Ieder kind is anders en deze verschillen mogen er zijn. Ik zie dit als een uitdaging om hier mee om te gaan!

Evelien van Wijk – Gijsbers

Leerkracht

Hallo allemaal, 

In 2013 ben ik op de Crijns komen werken en ik ga met heel veel plezier naar mijn werk. Ik sta nu een aantal jaar voor groep 8, een jaar waarin voor de kinderen veel spannende dingen gebeuren. De doorstroomtoets, de musical en het kamp. Ik ben blij dat ik daar samen met mijn duo onderdeel vanuit maak.

In de klas vind ik het belangrijk dat kinderen zich gezien en gehoord voelen, dat ze zich vrij voelen om hun verhaal te doen. Je komt pas tot leren als je lekker in de vel zit.

Rekenen is mijn lievelingsvak, ik heb ook de opleiding voor rekencoördinator afgerond en ik probeer elke rekenles zo in te richten dat alle kinderen wel een keer een “oh ja”-momentje hebben. Door veel gebruik te maken van coöperatie werkvormen stimuleren we het samenwerken, overleggen en het leren van en met elkaar.

Ook ben ik actief in de werkgroep ‘Werkgeluk’ samen met een andere collega zorgen we voor leuke uitjes met het team. Zo gaan we regelmatig met elkaar uiteten, wij vinden het namelijk belangrijk dat een hecht team bijdraagt aan een goede werksfeer op school en dat komt weer ten goede aan de kinderen.

Maureen van den Boom

Leerkracht

Ik werk al heel wat jaar met veel plezier op de Crijns! Ik ben er trots op om onderdeel uit te mogen maken van dit leuke, warme, leergierige en innovatieve team! Ik sta achter onze visie “Veel, Veelzijdig en met veel plezier” naar school. Dat geldt voor mezelf, maar zeker voor de kinderen. Ik ben actief geweest in heel veel groepen, bij de kleuters, groep 3, 3/4, 4, 5, 6 en nu in groep 8. Die afwisseling vind ik erg leuk en houdt me scherp. We werken op onze school veel met coöperatief leren. Kinderen leren met behulp van verschillende werkvormen hoe ze moeten samenwerken, ze zijn daarbij positief van elkaar afhankelijk. Ze overleggen en praten met elkaar, maar wel volgens een bepaalde structuur. Dat spreekt mij enorm aan. Ik zie dat kinderen dingen aan elkaar leren ipv alleen maar naar de juf te moeten luisteren. Ook zijn we bezig met meervoudige intelligentie. Hierbij proberen we meer tegemoet te komen aan de intelligenties van alle kinderen. Elk kind heeft talenten, het is aan ons om uit te zoeken welke dat zijn en ze in te zetten bij gebieden die extra hulp behoeven. Dit vind ik reuze interessant, maar vergt wel een andere manier van kijken naar de lesstof!

 

Nu sta ik al een aantal jaar in groep 8. Een mooi en spannend jaar. Samen met de kinderen werken naar de doorstroomtoets. Doelen stellen en eigenaarschap vind ik daarbij erg belangrijk. Samen kijken naar welke middelbare school past bij mij. En later in het jaar het kamp en de musical. Een heel druk jaar, maar ook een heel leuk jaar.

 

 

Kortom de slogan” leerkracht elke dag anders” klopt helemaal!

 

Werkdagen: donderdag en vrijdag.

Ellen van den Hurk

Leerkracht, BHV-er

Ik vind het mooi om de kinderen  medeverantwoordelijk te kunnen maken voor hun eigen leerproces. Ik sta achter onze visie ‘Veel, veelzijdig en met veel plezier’ leren. Dit geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mij.

Op onze school werken we veel met coöperatief leren. Kinderen leren met behulp van verschillende werkvormen hoe ze moeten samenwerken en daarbij zijn ze positief van elkaar afhankelijk. Ze overleggen en praten met elkaar, maar wel op een gestructureerde manier. Dat spreekt mij heel erg aan. Kinderen kunnen namelijk niet alleen van de juf leren, maar ook van elkaar.

Ieder kind heeft zo zijn eigen talenten en daar proberen we zoveel mogelijk aan tegemoet te komen.

‘Leerkracht, ieder dag anders’ past gelukkig zeker bij onze school.

Jolanda Govaarts

Leerkrachtondersteuner

Gedreven en enthousiast. Leergierig en nieuwsgierig naar wat kinderen beweegt en naar vernieuwingen. Wat houdt het onderwijs boeiend, wat maakt onderwijs meer passend voor de individuele leerling? En meer passend in deze tijd van digitalisering? Om die reden heb ik mij de afgelopen jaren verder verdiept in de zgn. 21st century skills, o.a. mediawijsheid, informatie- en presentatievaardigheden, kritisch denken, programmeren, creatief denken, samenwerken en sociale vaardigheden.

Mijn ‘voelsprieten’ staan continu op scherp: wat heeft het kind nodig en hoe kan ik het begeleiden in zijn of haar leerproces? Het leren leren. Ook in relatie tot andere kinderen: hoe stelt het kind zich op? Het prettig omgaan met elkaar.

Het regelmatig met elkaar erover hebben hoe je nou het beste dingen kunt aanpakken, dat levert vaak mooie gesprekken op, ideeën om uit te proberen en uiteindelijk inzicht in je eigen manier van leren en omgaan met elkaar.

We hebben tenslotte allemaal hetzelfde doel voor ogen: welzijn en groei in de ontwikkeling van het kind. Samen gaan waar we samen voor staan!

Didi Verbeek

Directeur

Als schoolleider sta ik elke dag met veel plezier in contact met kinderen, teamleden en ouders. Het is voor mij een uitdaging om samen met het team, de kinderen, dag in dag uit, op verschillende manieren voor te bereiden op de toekomst. De kinderen leren leren, kaders bieden, fouten te laten maken én hier samen op een fijne manier over te kunnen praten is wat het voor mij elke dag leuk maakt.

Een ander belangrijk punt binnen mijn beroepsidentiteit is de aandacht voor veiligheid. Ik vind het belangrijk dat de kinderen en teamleden zich veilig voelen op school. Ik denk dat dit essentieel is om tot leren te komen. Elk kind verdient een fijne schooltijd en moet de kans krijgen hierin begeleiding te krijgen.

Britt Stadhouders

Leerkracht

Inmiddels werk ik al een aantal jaar op de ‘Crijns’ en dat doe ik met veel plezier!Samen leren en kinderen verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces vind ik erg belangrijk. Om dat voor elkaar te krijgen moet er een fijne sfeer zijn waarin iedereen zich prettig voelt en natuurlijk is er altijd tijd voor een grapje!

Mohamed Edaoudi

Conciërge

Mohamed Edaoudi, een enthousiaste conciërge met een flink aantal jaar ervaring bij de Crijnsschool. Mijn werk geeft me veel vreugde, vooral omdat ik een speciale band hebmet alle kinderen. Ik sta altijd klaar om extra ondersteuning te bieden aan leerlingen, leerkrachten en ouders. Elke ochtend trakteer ik de leerkrachten op een heerlijk kopje koffie om de dag goed te beginnen. Iedere dag schijnt de zon op onze school en ik ben blij dat ik daar een onderdeel van mag zijn.

Evelien Kuijten – Van Den Hil

Intern begeleider

Sinds 2013 werk ik in het basisonderwijs. Eerst als groepsleerkracht en nu als Intern begeleider. Mijn taken liggen voornamelijk in de ondersteuning van leerkrachten, kinderen en ouders. Heeft u zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Bespreek uw zorgen dan eerst met de groepsleerkracht. Wanneer nodig kijk ik als intern begeleider mee. Samen bekijken we welke ondersteuning passend is. 

Louise Collart

Adm. medewerker, vertrouwenspersoon

Ik ben al een aantal jaar werkzaam op de Crijnsschool, en dat doe ik met heel veel plezier.

Het contact met de leerlingen en de ouders maken mijn werkdag elke dag anders.

Als administratief medewerkster zorg ik voor alles wat met de leerlingenadministratie en correspondentie te maken heeft, maar zeker ook het vertrouwenswerk vind ik erg fijn.

 

Hidden
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.