Schoolvakanties en -tijden

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 februari t/m 19 februari 2021

Tweede Paasdag

5 april 2021

Koningsdag 

27 april 2021

Meivakantie

3 mei  t/m 14 mei 2021

Hemelvaart    

13 en 14 mei (valt in meivakantie)

Tweede Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie 

26 juli t/m 3 september 2021