Ouderbijdrage

Ouderbijdrage 2016-2017

Wij verzorgen gedurende het hele schooljaar, samen met het schoolteam, diverse activiteiten tijdens en buiten de lessen. 

De activiteiten van de oudervereniging vallen buiten de normale bijdrage van de overheid. Daarom vragen wij ieder jaar aan alle ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage per kind, zodat wij deze activiteiten kunnen organiseren dan wel financieren.

 

Tijdens de Algemene Jaarvergadering heeft de oudervereniging verantwoording afgelegd over het beheer en de besteding van de ouderbijdrage van schooljaar 2015- 2016 en de begroting voor het komende schooljaar. De ouderbijdrage voor schooljaar 2016- 2017 is dit jaar niet verhoogd en vastgesteld op:

 

Schoolreis groep 1-2: € 32,50

Schoolreis groep 3-6: € 45,00

Schoolkamp groep 7: € 65,00 *

Schookamp groep 8: € 105,00 *

*Inclusief de bijdrage voorhet schoolkamp

 

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.