Ouderbijdrage

Ouderbijdrage 2020/2021

Wij verzorgen gedurende het hele schooljaar, samen met het schoolteam, diverse activiteiten tijdens en buiten de lessen. 

De activiteiten van de oudervereniging vallen buiten de normale bijdrage van de overheid. Daarom vragen wij ieder jaar aan alle ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage per kind, zodat wij deze activiteiten kunnen organiseren dan wel financieren.

 

Tijdens de Algemene Jaarvergadering heeft de oudervereniging verantwoording afgelegd over het beheer en de besteding van de ouderbijdrage van schooljaar 2019-2020 en de begroting voor het komende schooljaar. De ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021 is dit jaar vastgesteld op:

 

Groep 1-2: € 22.50

Groep 3-6: € 35.00

Groep 7: € 55.00

Groep 8: € 95.00

*Inclusief de bijdrage voor het schoolkamp

 

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.