Ouderbijdrage

Ouderbijdrage 2022/2023

Als school vragen we van alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel summier gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteits- verhogend zijn voor de school en dus voor uw kinderen. 
U kunt daarbij denken aan het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, projecten, schoolreis, excursies, schoolkamp en bepaalde leermiddelen.

 

Voor ouders van instromende kinderen in groep 1/2 hanteren we een ander tarief dan voor kinderen van diezelfde groep die het gehele jaar aanwezig zijn vanwege het niet kunnen deelnemen aan alle activiteiten.

De MR en OR hebben voor dit schooljaar besloten de ouderbijdrage niet te verhogen en te houden op:

Instromers              €  12,50

Groepen 0-1-2       €  32,50

Groepen 3-4-5-6   €  45,00

Groep 7                  €  65,00

Groep 8                  €  105,00

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.