Onze oudervereniging

Alle ouders van de leerlingen vormen samen onze Oudervereniging. Deze beschikt over statuten die notarieel zijn vastgelegd en welke door belangstellenden zijn op te vragen bij de secretaris. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door de ouderraad. De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen, die openbaar zijn en in de school worden gehouden, komen allerlei organisatorische zaken aan de orde, zoals de invulling van het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, de Paasviering en schoolreis. Twee teamleden wonen de OR-vergadering bij. Hierdoor wordt de ouderraad ook op de hoogte gehouden van zaken die binnen het team worden besproken. In de eerste periode van het schooljaar wordt een jaarvergadering gehouden. Hier wordt financiële verantwoording afgelegd en eventuele nieuwe ouderraadsleden benoemd. 

Het jaarverslag leest u hier.

Het mailadres van de Ouderraad is: or.decrijnsschool@gmail.com

 

De ouderraad bestaat uit:

 

Eva Sliep (voorzitter)

Floortje de Kat + Judith Glabbeek (penningmeester)

Judith van Glabbeek (secretaris)
Mariëlle Bovers
Susan van Wijk
Omero Caboni
Kim van Laarhoven

 

Het emailadres van de Ouderraad is: or.decrijnsschool@gmail.com   

 

De vergaderdata 2021/2022

 

Maandag 13 september '21

Woensdag 20 oktober '21

Donderdag 9 december '21

Donderdag 10 februari '22

Maandag 11 april '22

Donderdag 9 juni '22

 

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. Als u per mail aangeeft dat u wilt komen, dan ontvangt u vooraf de agenda.

 

De financiële verantwoording ligt bij de directie ter inzage.