Onze oudervereniging

Alle ouders van de leerlingen vormen samen onze Oudervereniging. Deze beschikt over statuten die notarieel zijn vastgelegd en welke door belangstellenden zijn op te vragen bij de secretaris. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door de ouderraad. De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen, die openbaar zijn en in de school worden gehouden, komen allerlei organisatorische zaken aan de orde, zoals de invulling van het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, de Paasviering en schoolreis. Twee teamleden wonen de OR-vergadering bij. Hierdoor wordt de ouderraad ook op de hoogte gehouden van zaken die binnen het team worden besproken. In de eerste periode van het schooljaar wordt een jaarvergadering gehouden. Hier wordt financiële verantwoording afgelegd en eventuele nieuwe ouderraadsleden benoemd. 

 

De ouderraad bestaat uit:

 

Tommy de Rooij (voorzitter)

Wim Verhaar (penningmeester)

Judith van Glabbeek (secretaris)
Karin Leeuwenberg
Mariëlle Bovers
Susan van Wijk
Eva Sliep
Anouk Koelewijn
Omero Caboni
Floortje de Kat
Eric Maes
Kim van Laarhoven

 

Het emailadres van de Ouderraad is: or.decrijnsschool@gmail.com   

 

De vergaderdata 2018/2019

 

Maandag 27 augustus 2018

Maandag 22 oktober 2018

Donderdag 22 november 2018

Maandag 21 januari 2019

Woensdag 13 maart 2019

Dinsdag 14 mei 2019

Donderdag 13 juni 2019

 

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. Als u per mail aangeeft dat u wilt komen, dan ontvangt u vooraf de agenda.

 

De financiële verantwoording ligt bij de directie ter inzage.