Onze oudervereniging

Alle ouders van de leerlingen vormen samen onze Oudervereniging. Deze beschikt over statuten die notarieel zijn vastgelegd en welke door belangstellenden zijn op te vragen bij de secretaris. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door de ouderraad. De ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen, die openbaar zijn en in de school worden gehouden, komen allerlei organisatorische zaken aan de orde. Zoals de invulling van het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, de Paasviering en schoolreis. Doorgaans woont iemand van de directie de OR-vergadering bij. Hierdoor wordt de ouderraad ook op de hoogte gehouden van zaken die binnen de MR worden besproken. In de eerste periode van het schooljaar wordt een jaarvergadering gehouden. Hier wordt financiële verantwoording afgelegd en eventuele nieuwe ouderraadsleden benoemd. 

 

De ouderraad bestaat uit:

 

Tommy de Rooij (voorzitter)

Wim Verhaar (penningmeester)

Judith van Glabbeek (secretaris)
Karin Leeuwenberg
Lillian van ‘t Hullenaar
Marco Kleij
Mariëlle Bovers
Ruud Velders
Susan van Wijk
Eva Zwanenberg
Omero Caboni

 

Het emailadres van de Ouderraad is: or.decrijnsschool@gmail.com   

 

De vergaderdata 2017/2018

 

26 september 2017

16 november 2017

24 januari 2018

20 maart 2018

14 mei 2018

20 juni 2018

 

De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. Als u per mail aangeeft dat u wilt komen, dan ontvangt u vooraf de agenda.

 

Het jaarverslag van het schooljaar 2016/2017 kunt u hier vinden. De financiële verantwoording ligt bij de directie ter inzage.