Samenwerken

Ouders en school

Wij stellen een grote betrokkenheid van ouders bij school zeer op prijs! Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en aan de schoolsuccessen van uw kind. We vinden het belangrijk u goed en tijdig te informeren en stellen het ook op prijs wanneer u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Hieronder een overzicht van alle info-, contact- en participatiemomenten en -mogelijkheden:

 

Kennismakingsgesprek

 

Voordat leerlingen worden ingeschreven op onze school, is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Aansluitend aan het gesprek volgt een rondleiding door de school. We vinden het belangrijk om ouders vanaf de start goed te informeren, hen sfeer te laten proeven en te laten zien hoe ons onderwijs er bij ons in de praktijk uit ziet. Wenst u een gesprek neem dan contact op met Thijs van Moorsel 040 2835349

 

Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. U kunt uw kind officieel aanmelden op onze school vanaf de dag waarop hij 3 jaar wordt . Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Wij toetsen zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften van uw kind.
Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.

 

Voordat uw kind daadwerkelijk op onze school start, ontvangt hij een uitnodiging om te komen wennen. Als uw kind meedraait op onze school, zal de leerkracht nog een kennismakingsgesprek met u voeren.

 

Informatieavond

 

In het begin van het schooljaar organiseren we voor alle ouders een algemene informatieavond. Tijdens deze avond presenteren we aan de ouders wie we zijn, waar we voor staan als school en waar we aan willen werken. Vervolgens krijgen ouders nog specifieke informatie in de groep van hun kind. 

 

Doel- en ontwikkelgesprekken

 

We starten al snel in het schooljaar met kennismakings- /doelgesprekken, gevolgd door ontwikkelgesprekken. Leerkracht, ouders en (vanaf groep 4) met de leerlingen samen, bespreken de doelen voor de komende periode, wie daaraan gaan bijdragen en op welke manier. Voor de meeste leerlingen worden jaarlijks twee gesprekken ingepland. Voor sommigen meer, afhankelijk van de behoefte van leerling, ouders en leerkracht. Wanneer zich belangrijke zaken voordoen, verwachten we dat u ons daarover informeert. Wacht dan niet op een volgende afspraak, maar kom, bel of mail even a.u.b.!

In groep 3 worden de leerlingen na het 1ste rapport ook samen met hun ouders verwacht.

 

Rapporten

 

Vanaf groep 2 ontvangen ouders/verzorgers 3x per jaar een rapportage over de voortgang van hun kind. In groep 1, gebeurt dit 1x. Kleuters krijgen ook 2x per jaar een map met verzameld werk mee naar huis, om ouders zicht te geven op de ontwikkelingen op dit vlak. De data staan op de kalender.

 

Inloop of Uitloop

 

We zeggen niet alleen dat u welkom bent op onze school, een aantal keren per jaar (zie kalender) heten we u letterlijk welkom tijdens de lesactiviteiten in de klas van uw zoon/dochter om u een beeld te geven van het reilen en zeilen in de klas, hoe we coöperatieve werkvormen effectief gebruiken bijvoorbeeld, of meervoudige intelligentie toepassen. 

 

Klasbordapp

 

Ouders worden door de leerkracht van de groep uitgenodigd om hen te volgen via de klasbordapp. Met een groepsspecifieke code kunt u inloggen bij de groep van uw kind. De site enigszins te vergelijken met Facebook, maar dan alleen toegankelijk voor de ouders van de betreffende groep leerlingen. Er worden foto's en korte stukjes tekst geplaatst waar u op kunt reageren of kunt 'liken'. Zo bent u in een klik op de hoogte van een activiteit die in de groep van uw kind heeft plaatsgevonden en kunt u hier met uw kind thuis over verder praten. 

 

Gezamenlijke schoolvieringen

 

Een aantal keren per jaar vieren we samen. Bijvoorbeeld: De opening van de Kinderboekenweek, Kerstviering, Carnaval enz. Om organisatorische reden kunnen we ouders niet elke keer uitnodigen, maar op de kalender vindt u de data waarop we ouders ook van harte welkom heten om te komen kijken en –wanneer u wilt- zelf op te treden. I.v.m. de planning vinden we het wel fijn om dat vooraf te horen.

 

Website & Maandelijkse Nieuwsbrief

 

De website is voor veel (nieuwe) ouders een belangrijke vindplek van informatie over onze school. Ook tijdens de schoolloopbaan leest u hier praktische informatie, nieuws en de nieuwsbrief. Ouders ontvangen deze ook op het opgegeven e-mailadres. Wanneer u graag een papieren versie wilt, kunt u deze ophalen bij meneer Mohamed, de conciërge van onze school.