De MR stelt zich voor

De MR stelt zich voor

De Medezeggenschapsraad van de Crijnsschool bestaat momenteel uit 3 ouderleden en 3 teamleden. Samen denken, praten en beslissen ze mee over allerlei schoolse zaken. Denk aan de identiteit van de school, de veiligheid, het schoolplan, huisvesting, enz.

 

De MR komt gemiddeld ongeveer 6x per jaar bijeen (wanneer het kan live, anders via Teams). De agenda wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris in overleg met de directeur. Daarnaast kunnen de andere leden  ook agendapunten inbrengen. De MR heeft advies- of instemmingsrecht over een groot aantal beleidszaken. Deze rechten zijn vastgelegd in de wet Medezeggenschap voor scholen en in het reglement.

 

Een lid treedt steeds aan voor een vaste periode. Daarna kan het lid zich opnieuw verkiesbaar stellen, maar worden ook nieuwe leden uitgenodigd zich kandidaat te stellen. Hierover krijgen ouders schriftelijke informatie en dus de mogelijkheid zich kandidaat te stellen. Wanneer u tussentijds geïnteresseerd bent, kunt u dit altijd kenbaar maken bij de leden of de directie.

 

Mocht u iets willen bespreken of kenbaar willen maken, kunt u zich altijd tot een van ons wenden of een mailtje sturen aan de MR op ons algemene mailadres mrcrijns@eenbes.nl 

Vergaderingen zijn (gedeeltelijk) openbaar en daarmee toegankelijk voor niet-leden. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan horen we dit graag vooraf van u.  De MR is ook te bereiken middels het emailadres van de secretaris: miekie.koster@eenbes.nl

 

Onze leden:

Voorzitter 

 Leander van der Meij

Ouder

Secretaris

Miekie Koster - van den Berg   

Team

Leden

   

Sandra van der Krieken

Ouder

Mireille van Gameren

Team

Karlijn Coolen - Wilberd

Ouder

Els Segers

Team

                       


De data waarop de MR vergadert:

   

 

3 okt. 2022

14 nov. 2022

19 jan. 2023

21 mrt. 2023

22 mei 2023

5 juni 2023 (mogelijk online)

 

 

 

Basisdocument 03-10-2022

Jaarverslag MR de Crijnsschool 2021-2022