De MR stelt zich voor

De MR stelt zich voor

De Medezeggenschapsraad van de Crijnsschool bestaat uit 3 ouderleden en 3 teamleden. Samen denken, praten en beslissen ze mee over allerlei schoolse zaken. Denk aan de identiteit van de school, de veiligheid, het schoolplan, huisvesting, enz.

 

De MR komt ongeveer 1 keer per 5 weken bijeen. De agenda wordt opgesteld door de voorzitter en de secretaris in overleg met de directeur. Daarnaast kunnen de andere leden  ook agendapunten inbrengen. De MR heeft advies- of instemmingsrecht over een groot aantal beleidszaken. Deze rechten zijn vastgelegd in de wet Medezeggenschap voor scholen en in het reglement.

 

Een lid treedt steeds aan voor een vaste periode. Daarna kan het lid zich opnieuw verkiesbaar stellen, maar worden ook nieuwe leden uitgenodigd zich kandidaat te stellen. Hierover krijgen ouders schriftelijke informatie en dus de mogelijkheid zich kandidaat te stellen. Wanneer u tussentijds geïnteresseerd bent, kunt u dit altijd kenbaar maken bij de leden of de directie.

 

Mocht u iets willen bespreken of kenbaar willen maken, kunt u zich altijd tot een van ons wenden of een mailtje sturen aan de MR op ons algemene mailadres mrcrijns@eenbes.nl 

Vergaderingen zijn (gedeeltelijk) openbaar en daarmee toegankelijk voor niet-leden. Mocht u een vergadering willen bijwonen, dan horen we dit graag vooraf van u.  De MR is ook te bereiken middels het emailadres van de secretaris: miekie.koster@eenbes.nl

 

Onze leden:

Voorzitter:      Anja Bouman, ouder

Secretaris:      Miekie Koster – van den Berg, team

Leden:             Joan Ummels-Boekhoven, ouder

                         Annemarie Thomassen-Brouwers, ouder

                         Evelien van den Hil, team

                         Koen Moors, team

 

De data waarop de mr vergadert:

 

5 oktober 2017

14 november 2017

13 december 2017

9 januari 2018

28 februari 2018

20 maart 2018

18 april 2018

30 mei 2018

 

Professionalisering MR Basisdocument_07-09-2017

Jaarverslag shooljaar 2016/2017