Schooltijden

Deze zijn t/m het schooljaar 2017/2018:

maandag:    08.30 - 12.00 uur, 13.05 - 15.15 uur

dinsdag:       08.30 - 12.00 uur, 13.05 - 15.15 uur

woensdag:   08.30 - 12.30 uur

donderdag:  08.30 - 12.00 uur, 13.05 - 15.15 uur

vrijdag:         08.30 - 12.30 uur

 

Om 8.25 uur en 13.00 uur gaat de eerste bel en gaan de kinderen de klas in. Bij de tweede bel, om 8.30 uur en 13.05 uur, beginnen de lessen.
Tien minuten vóór schooltijd is er toezicht op de kinderen op de speelplaats. Wij stellen het op prijs als u uw kind niet vroeger naar school laat gaan.

 

Na 8 jaar basisonderwijs behoren kinderen minimaal 7520 lesuren
gemaakt te hebben. Hieraan voldoen wij als school, we maken
minimaal 8x940 lesuren.

 

Vanaf het schooljaar 2018/2019 zullen de schooltijden zijn:

maandag:    08.30 - 14.15 uur

dinsdag:      08.30 - 14.15 uur

woensdag:   08.30 - 12.30 uur

donderdag:  08.30 - 14.15 uur

vrijdag:         08.30 - 14.15 uur

Tussenschoolse opvang 

Het is mogelijk dat uw kind tussen de middag overblijft.  Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een inschrijfformulier. Hiermee kunt u uw kind inschrijven, ook als u verwacht dat uw kind incidenteel overblijft. 

  

Incidentele aanmeldingen moeten op de betreffende dag uiterlijk om 8.30 uur worden aangemeld. U kunt hiervoor een briefje in daarvoor bestemde "brievenbus" bij het overblijflokaal stoppen, of uw kind telefonisch aanmelden bij de overblijfcoördinator, of een sms sturen naar Anita (06-52854965). 

 

De overblijfouders ontvangen dagelijks een geringe vergoeding. Hierdoor is het mogelijk om de kosten voor u laag te houden (€1,50 per kind per dag). U betaalt met bonnen die u per set van 10 bij de conciërge kunt kopen. U dient de bonnen vooraf te kopen en in de lunchtrommel te stoppen. Zo hoeven kinderen niet met geld over straat.

Overige praktische zaken m.b.t. het overlijven kunt u lezen in de schoolgids. 

 

Samenstelling TSO-commissie

 

TSO-coördinator:   Anita Kuijten   T  06-52854965

Overblijfkracht:      Yolanda van de Boomen

Pedagogisch mederwerker Kids Society Erica: Marenne Selder

Directeur:              Thijs van Moorsel