Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

maandag 8.30 - 12.00 uur 13.05 - 15.15 uur

dinsdag 8.30 - 12.00 uur 13.05 - 15.15 uur

woensdag 8.30 - 12.30 uur

donderdag 8.30 - 12.00 uur 13.05 - 15.15 uur

vrijdag 8.30 - 12.30 uur

 

Gezamenlijke pauze groepen 3 t/m 8: 10.15 - 10.30 uur. De kleuters spelen op andere tijden buiten, afhankelijk van de geplande activiteiten.

 

Om 8.25 uur en 13.00 uur gaat de eerste bel en gaan de kinderen de klas in. Bij de tweede bel, om 8.30 uur en 13.05 uur, beginnen de lessen. Tien minuten vóór schooltijd is er toezicht op de kinderen op de speelplaats. Wij stellen het op prijs als u uw kind niet vroeger naar school laat gaan.

 

De kinderen van groep 8 die in juli onze school hebben verlaten, maakten in de afgelopen 8 schooljaren in totaal 7534 lesuren. Dit is meer dan het wettelijk vastgestelde minimum van 7520 lesuren. Daar voldoen we dus ruimschoots aan.

 

Tussenschoolse opvang 

Het is mogelijk om uw kinderen tussen de middag te laten overblijven. Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar hiervoor een inschrijfformulier. Hiermee kunt u uw kind inschrijven, ook als u verwacht dat uw kind incidenteel overblijft. 

 

Incidentele aanmeldingen moeten op de betreffende dag uiterlijk om 8.30 uur worden aangemeld. U kunt hiervoor een briefje in daarvoor bestemde "brievenbus" bij het overblijflokaal stoppen of uw kind telefonisch aanmelden bij de overblijfcoördinator. 

 

De overblijfouders ontvangen dagelijks een geringe vergoeding. Hierdoor is het mogelijk om de kosten voor u laag te houden (10 bonnen voor €15,-). U betaalt met bonnen die u per set bij de conciërge kunt kopen. U dient de bonnen vooraf te kopen en in de lunchtrommel te stoppen. Zo hoeven kinderen niet met geld over straat. Overige praktische zaken kunt u lezen in onze schoolgids

 

Samenstelling TSO-commissie

 

TSO-coördinator: Anita Kuijten   T  06-52854965

Overblijfkracht:    Yolande van de Boomen

Directeur:             Thijs van Moorsel