Kwaliteit

Op De Crijnsschool werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling. Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit onze metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van onze kwaliteit.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De meest recente peiling is van 2016. Leerlingen geven onze school een 8,3 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2015 2013 2011
Medewerkers geven een:  8,0 8,5 8,3
Ouders geven een:   8,0 8,5 8,0
Leerlingen geven een:   8,3 8,7 8,1

 

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2017 2016 2015 2014 2013 2012
Landelijk gemiddelde  535,6 534,5 534,8 535 535,1 535,5
Schoolscore 532,6 537,9 541,9 539,1 532,2 539,3

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Een advies dat past bij de capaciteiten en de persoonlijkheid van het kind. 

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in laatste 3 schooljaren

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017
VMBO 5 10 3 3 2  
VMBO/HAVO 2 3 3 1 5  
Havo kans 0 0 0 1 3  
HAVO 3 0 2 7 3  
HAVO/VWO 5 1 3 0 0  
VWO 3 4 2 4 8  

 

 

Inhoudelijke plannen 2017-2018:

De volgende zaken staan dit schooljaar centraal:               

Speerpunt Beschrijving
Opbrengstgericht werken/
Basisondersteuning
Wij zijn ambitieus en we leggen de lat hoog. Dat vraagt van ons dat we resultaten scherp analyseren en onze plannen hierop aanpassen.

Alles-in1 + Coöperatief leren +

Meeroudige Intelligentie

Om ons fundament een stevige basis te laten zijn, blijven we hier continu aandacht aan schenken. Met een eigen coach in huis waarborgen we dit.
Gepersonaliseerd leren Onderwijs bieden dat bij iedere leerling past, dat is wat we onze leerlingen beloven. Dit vraagt veel van de leerkracht. ICT biedt een goed hulpmiddel. We gaan hier belangrijke stappen in zetten dit schooljaar.
Pedagogisch klimaat We introduceren dit schooljaar de methode de ‘Sociaal Sterke Groep’. Dit biedt ons een structureel aanbod voor de sociale vaardigheden, waarin we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een sterk pedagogisch klimaat.
Meer- en Hoogbegaafden leerlingen We gaan dit jaar vanuit visie een plan ontwikkelen hoe wij een goed aanbod kunnen organiseren voor meer- en hoogbegaafden leerlingen.
Communicatie We willen de communicatie intern en naar ouders verbeteren en meer centraliseren.
Samenwerking met Kids Society Erica We gaan de samenwerking met Kids Society Erica intensiveren en toewerken richting een Kindcentrum.

 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.