Aanmelden

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

 

Na het kennismakingsgesprek krijgt u ons aanmeldformulier mee. Door dit formulier in te vullen en op school te bezorgen maakt u kenbaar dat u uw kind wilt inschrijven op onze school. Daarbij geeft u aan of uw kind naar verwachting extra ondersteuning nodig heeft.

Hierna volgt een intakegesprek op school. In dit gesprek gaan we nader in op de ontwikkeling van uw kind.  De school toetst zorgvuldig of aangesloten kan worden bij de onderwijsbehoeften. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na het intakegesprek. Hiervan krijgt u een bevestiging.

 

Wennen op school

Drie weken voor de vierde verjaardag neemt de betreffende leerkracht contact met u op. Met de leerkracht spreekt u af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen, zodat de eerste schooldag minder spannend is. Is de eerste stap over de drempel eenmaal gezet? Dan gaat het spelen vaak vanzelf.

 

(Kinderen die kort voor de zomervakantie 4 jaar worden, ontvangen een uitnodiging voor de doorschuifochtend.)

 

Instromen vanaf een andere school

Stroomt uw kind in vanaf een andere school? Nadat u uw kind heeft ingeschreven, start de aanmeldprocedure.

Wij zorgen voor een warme overdracht. We overleggen met de intern begeleider van de andere school, zodat we ons goed kunnen afstemmen op uw kind.

 

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.