Passend Onderwijs

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld – zoals dat hoort bij Passend Onderwijs.

 

Het schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over de verdere ondersteuning van onze school. De profielen van samenwerkende scholen zorgen voor een dekkend aanbod. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  1. de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
  2. de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school).
  3. de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

 

U kunt ons schoolondersteuningsprofiel aanvragen bij de directeur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO waarbij alle Eenbes-scholen zijn aangesloten.