Zorg voor de ontwikkeling

De zorg voor de ontwikkeling van uw kind start al bij de aanmelding. Nadat wij van u – en eventueel betrokken instanties – de benodigde gegevens hebben ontvangen, volgt de inschrijving. Tijdens het intakegesprek praten we met u over het karakter en eigenschappen van uw kind. Eventueel maken we alvast een afspraak voor een tussentijds gesprek. Hoe meer informatie wij krijgen, hoe beter we ons aanbod kunnen afstemmen op uw kind.

Wij volgen uw kind

Leerkrachten observeren de leerlingen voortdurend. Veel zaken worden geregistreerd. Zit uw kind in de kleutergroep? Dan ontvangt u 2 keer per jaar een werkmap met werkjes van uw kind. Daarnaast ontvangt u 1 keer per jaar een persoonlijk ontwikkelingsverslag over uw kind. De ouders van groep 2 ontvangen dit 2 keer per jaar. Het verslag bevat ook eventuele toetsresultaten.

Cito en SCOL

Ook in groep 3 tot en met 8 observeert de leerkracht uw kind. Na de methode- en Citotoetsen analyseert de leerkracht de toetsen en stemt daar het vervolgaanbod op af.

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te volgen, maken we gebruik van SCOL: een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie.

Doelgesprekken

Vanaf midden groep 3 voeren we doelgesprekken. Dit zijn gesprekken met u, uw kind en de leerkracht. We bespreken samen de stand van zaken, wat de doelen zijn en hoe we die samen gaan bereiken. Uw kind denkt mee over zijn eigen ontwikkeling en werkt er daardoor ook doelgericht(er) aan. Doordat u hier ook bij wordt betrokken, kunt u thuis de juiste ondersteuning bieden.