Zorg voor de ontwikkeling

Het volgen van de ontwikkeling

Kennismakingsgesprekken en inschrijvingen vinden gedurende het hele jaar plaats. Na overdracht van gegevens, door ouders en indien nodig betrokken instanties, volgt inschrijving. Na de start van het kind voert de leerkracht een intakegesprek met de ouders om wederzijds de eerste bevindingen uit te wisselen en om eventueel een afspraak te maken voor een tussentijds gesprek.

 

We rapporteren drie keer per jaar aan ouder en kind van groep 3 t/m 8 wat op dat moment de resultaten zijn op verschillende ontwikkelgebieden. In het begin van het schooljaar is er een ontwikkeloverzicht en in het midden en op het einde van het schooljaar een uitgebreide rapportage. Het gaat dan om de didactische resultaten maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling. we hebben hier gesprekken over met ouder en kind. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor het leerproces. Aan de ouders van groep 1-2 koppelen we de ontwikkeling van de kinderen met name terug middels een gesprek.

 

Leerkrachten observeren de leerlingen voortdurend. Ook de uitslagen van toetsen geven ons inzicht in de mogelijkheden en de ontwikkelpunten van de leerling. Na methode- en Citotoetsen maken de leerkrachten analyses van de resultaten en stemmen daar hun vervolgaanbod op af.

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling goed te volgen en zo nodig tijdig te sturen, maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem vanuit de Sociaal Sterke Groep, de IK-Thermometer.

Met leerlingen aan wie extra hulp en/of extra uitdaging geboden wordt, bespreken we wat de doelen zijn en hoe we die samen gaan bereiken. De leerling denkt mee over zijn/haar eigen ontwikkeling en werkt er daardoor ook doelgericht(er) aan. Ouders worden hier vanzelfsprekend ook bij betrokken, zodat ze thuis de juiste ondersteuning kunnen bieden.