Ons aanbod

Lesuren groep 1 t/m 8

Ons aanbod

Bewegingsonderwijs

De gymlessen van de groepen 1/2 vinden plaats in de speelzaal van de Crijnsschool.

Zij krijgen 2x in de week een gymles aangeboden en 1x in de week dans/drama.

 

De gymlessen van de groep 3 vinden plaats in de Jacobushoek gymzaal op vrijdagmiddag rond 13.00 uur.

De gymlessen van groep 4 vinden plaats in de Jacobushoekgymzaal op vrijdagochtend om 10.00 uur.

 

De gymlessen van groep 5 t/m 8 vinden plaats in gymzaal De Hongerman op vrijdag morgen.

  • 08.30 uur groep 8
  • 10.00 uur groep 6 en 7
  • 12.45 uur groep 5

Leerplicht en schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

Maandag 8.30 - 14.30 uur
Dinsdag  8.30 - 14.30 uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag 8.30 - 14.30 uur

 

Vanaf 08.20 uur zijn de kinderen welkom en hebben we een vrije inloop. De kinderen mogen direct naar binnen als ze er zijn. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Wij stellen het op prijs als u uw kind niet eerder naar school laat gaan.

 

Na 8 jaar basisonderwijs behoren kinderen minimaal 7520 lesuren gemaakt te hebben. Hieraan voldoen wij als school, we maken minimaal 8 x 940 lesuren.

Inhoudelijke plannen schooljaar 2020 – 2021

Ontwikkelgebied Doelstellingen
Kindgericht leren, ‘Anders organiseren’ Het vaste leerjaar en het vaste lokaal blijft een basis voor het inrichten van ons onderwijs, maar we passen de organisatie steeds meer aan, aan de onderwijsbehoeften van het kind.
Kindgericht leren, Kinderen in beeld

• Wij hebben de leerlingen goed in beeld en we kunnen dit goed in kaart brengen.

Wij zijn in staat om het onderwijs aan te passen op basis van de verschillende onderwijsbehoeften van de leerling(en).

Wij geven daarbij de leerlingen inzicht in leerdoelen en het leerproces.

Wij houden de regie over het onderwijsaanbod voor de leerling.

Thematisch werken onder de loep

• Binnen thematisch werken geven we ruimte aan de leerlingen voor eigen leervragen.

• Hoe kunnen we Ontwerpend & Onderzoekend leren een plek geven binnen thematisch werken?

We nemen de huidige manier van werken onder de loep met de herijkte visie in de hand. Past Alles-in-1 nog bij onze herijkte visie en huidige manier van werken?

• Hoe kunnen we meervoudige intelligentie verweven en koppelen aan leervragen vanuit leerlingen?

Cultuur

Drama heeft afgelopen jaar een plek gekregen in ons onderwijs. Vanuit het traject van de Cultuur Loper gaan we drama borgen en verankeren in ons onderwijs. Dramakwien zal ons daarbij ondersteunen.

We gaan werken met een muziekleerkracht die om de week muzieklessen gaat verzorgen.

Begrijpend lezen We verdiepen ons in de didactiek van begrijpend lezen en we onderzoeken welke manier van werken past bij de herijkte visie van de Crijnsschool.