Onze school

Wij vinden het belangrijk dat uw kind en u zich thuis voelen bij ons. Daarom zorgen we voor een positief en warm pedagogisch klimaat. Dat doen we samen met de leerlingen en met u. 

Samen gaan we voor:  Veel, veelzijdig en met veel plezier leren!

Profiel van onze school

De Crijnsschool ligt in Nuenen-Zuid. We bieden onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Zij komen uit onze eigen wijk én omringende wijken. Met ongeveer 240 leerlingen zijn we een middelgrote school. Maar in kwaliteit en onderwijszorg zijn we groot: in onze groepen is veel aandacht voor verschillen tussen kinderen – of het nu gaat om capaciteiten, interesses of werktempo. Uw kind werkt in een goed voorbereide, gestructureerde omgeving aan uitdagende thema’s en projecten.

Werken aan blijvende ontwikkeling

De Crijnsschool was eind 2012 kandidaat voor het predicaat Excellente basisschool! Hoewel we op een haar na geen excellente school werden, blijven we onverminderd staan voor onze passie: kinderen willen we veel, veelzijdig en met veel plezier laten leren. Zo werken we aan hun blijvende ontwikkeling.                        

In de aanloop naar de presentatie voor de vakjury, vroegen we leerlingen, ouders en relaties waarom zij ons excellent vinden. De reacties waren hartverwarmend! En de bereidheid een steentje bij te dragen aan deze publicatie was enorm.

 

De teksten en foto’s blijven voor ons een prachtig geheel dat de sterke kanten van onze school belicht vanuit verschillende perspectieven.

Lezen als speerpunt

Op onze school is lezen een speerpunt. Dat is immers een vaardigheid die bij alle schoolvakken én het dagelijkse leven onmisbaar is. Lezen en boeken nemen bij ons een belangrijke plaats in. Niet alleen op het rooster, maar ook letterlijk in het gebouw. Samen met uw kind en u willen we eruit halen wat erin zit.

Ontdekstek voor hoogbegaafde leerlingen

Voor de hoogbegaafde leerlingen hebben de Nuenense Eenbes-scholen ‘De Ontdekstek’ opgericht. Dat is een gezamenlijke plusklas, waar leerlingen van deze scholen elkaar wekelijks ontmoeten en samenwerken.

Betrokkenheid van ouders

Tijdige en duidelijke informatie voor ouders en een goede samenwerkingsrelatie vinden we essentieel. We zijn trots op de grote betrokkenheid van veel ouders en op de wijze waarop zij ouderparticipatie mee vorm geven op de Crijnsschool.