Onze school

Wij vinden het belangrijk dat u en uw kind(eren) zich thuis voelen op onze school. We hechten aan een positief en warm pedagogisch klimaat veel waarde en realiseren dit samen met leerlingen en ouders.

 

Profiel van de school

De Crijnsschool ligt in Nuenen-Zuid en biedt uit deze én omringende wijken onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Met ongeveer 240 leerlingen zijn we een school met grote kwaliteit in onderwijszorg en werken we volgens ons eigen ‘Crijnsconcept’: Ons doel is om kinderen veel, veelzijdig en met veel plezier te laten leren, zodat ze zich voortdurend blijven ontwikkelen. Een fijne sfeer is daarbij een belangrijk uitgangspunt. In onze groepen is veel aandacht voor verschillen in capaciteiten, interesses en werktempo en werken we in een goed voorbereide, gestructureerde omgeving aan uitdagende thema’s en projecten. Bij de lessen worden veelvuldig, liefst meervoudig intelligente, coöperatieve werkvormen ingezet. Kinderen leren van en met elkaar.

 

Lezen is en blijft een speerpunt van onze school. Dit is immers een vaardigheid die bij alle schoolvakken en ook in het dagelijkse leven onontbeerlijk is. Lezen en boeken nemen dan ook een belangrijke plaats in, d.m.v. veel leestijd op het rooster en ook letterlijk in het gebouw.

 

Voor alle leerlingen geldt dat we er samen met hen en hun ouders willen uithalen wat erin zit. Zie ook de paragraaf “zorg voor de ontwikkeling van kinderen”.

 

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben de Nuenense Eenbesscholen een gezamenlijke plusklas ‘BR1BES’ opgericht, waar leerlingen van deze scholen elkaar wekelijks een morgen ontmoeten en samenwerken.

 

Tijdige en duidelijke informatie voor ouders en een goede samenwerkingsrelatie vanuit vertrouwen in elkaar, achten we essentieel. We zijn trots op de grote betrokkenheid van veel ouders en op de wijze waarop zij ouderparticipatie mee vorm geven op De Crijnsschool.