Onze groepen

Wij stellen een grote betrokkenheid van ouders bij school zeer op prijs! Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en schoolsucces van uw kind. We vinden het belangrijk u goed en tijdig te informeren en stellen het op prijs wanneer u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de pagina over ouderbetrokkenheid

 

Deze groepspagina 

 

Elke groep beschrijft wat er over het algemeen in de groep voorbij komt gaandeweg het jaar. Zo krijgt u een beeld van de activiteiten die in de klas plaatsvinden op De Crijnsschool. 

 

Klasbordapp

Daarnaast nodigt de leerkracht de ouders van hun groep uit hen te volgen via de Klasbordapp. Met een groepscode kunt u inloggen. De site is enigszins te vergelijken met Facebook, maar dan alleen toegankelijk voor de ouders van de betreffende groep leerlingen. Er worden foto's en korte stukjes tekst geplaatst waarop u kunt reageren of kunt 'liken'. Zo bent u op de hoogte van een activiteit die in de groep van uw kind heeft plaatsgevonden en kunt u hierover met uw kind thuis verder praten.