Intelligentie in beeld

Intra persoonlijke intelligentie

 

De komende periode willen we graag weer een intelligentie centraal stellen en u daar kennis mee laten maken. We kozen dit keer voor de intrapersoonlijke intelligentie, of zoals we het voor kinderen noemen: Zelfknap.

Zelfknappe mensen hebben een goed inschattingsvermogen, gaan regelmatig bij zichzelf te rade, staan het liefst wat op de achtergrond. Ze kunnen goed reflecteren en op basis daarvan de juiste beslissingen nemen. Mensen met een sterk ontwikkelde intrapersoonlijke intelligentie hebben zelfkennis. Ze weten wat ze willen, wat ze wel en niet kunnen en hoe ze beter kunnen worden op gebieden waarin ze nog niet goed zijn.

Als je dit zo leest is het geen wonder dat wij op de Crijnsschool proberen om alle kinderen een beetje Zelfknap te maken.  Bent u benieuwd hoe we dat doen? Lees dan regelmatig de stukjes bij ‘Intelligentie in beeld’. De komende weken en maanden vertellen we steeds weer wat nieuws rondom deze intelligentie.

Voor nu eindigen we met een kleine ‘checklist’. Voldoet u aan veel van de hieronder genoemde punten dan bent u zelf vast ook intrapersoonlijk intelligent.

  • u bent vastberaden
  • u  bent doelgericht
  • u heeft zelfkennis
  • u neemt uw verantwoordelijkheid
  • u bent wat filosofisch ingesteld
  • u bent in staat uw gevoel en stemming goed onder controle te houden
  • u bent een dagdromer
  • u stelt hoge eisen aan uzelf

 

Beeldknap op de Crijns!

 

Al een aantal weken krijgt de intelligentie Beeldknap bij ons extra aandacht. U heeft daar eerder al over kunnen lezen. We kregen bij de presentatie over Meervoudige Intelligentie  eerder dit jaar van ouders terug, dat ze graag voorbeelden wilden horen van welke activiteiten daar nou bij horen.

Hieronder hebben we een aantal voorbeelden die voorkomen in de klassen van uw kinderen voor u op een rijtje gezet:

Groep 1/2 : Hier werken we met de letterkast, kinderen praten en luisteren niet alleen over letters, maar zien ook voorwerpen die daarbij horen. Ze mogen deze ook zelf meenemen van thuis.  Bij het maken van een woordveld maken we tekeningen en zoeken we afbeeldingen, zodat alle kinderen later ook nog weten waar het over ging.  Ook kleuren helpen bij het ordenen van de woorden. De computer is ook een medium wat beeldknappe kinderen erg aanspreekt, nu maken we gebruik van sinterklaasspelletjes bv. Deze week zat een opdracht in de weektaak, waarbij kinderen een plattegrond moesten invullen en afmaken: een opdracht die beeldknappe kinderen erg aanspreekt.

Groep 3:  In groep 3 staat het leren lezen natuurlijk hoog in het vaandel, maar we leren dat niet alleen door te lezen, maar ook door te tekenen.  Elke kern starten we met een ankerverhaal. Dat verhaal leest de juf, maar in de weken daarna mogen de kinderen ook zelf stukken van het verhaal natekenen. Bij elk woordje wat we leren kijken de kinderen ook een filmpje. Die kunt u  trouwens ook zelf terugkijken op het internet: http://members.home.nl/jdemmers/VLL%20filmpjes/

 We werken met de werkvorm mix en koppel, waarbij we woordjes koppelen aan een beeld (dat kan dan een woord of een zin zijn). Ook de woordenmuur is een voorbeeld van iets waar beeldknappe kinderen veel steun aan hebben. En in deze groep werken we natuurlijk ook met de computer

 

Groep 4:  Elke week starten we bij Alles-in-1 met filmpjes, om het onderwerp van die week visueel te ondersteunen. Dat heeft veel meer impact dan gewoon vertellen over een onderwerp. Ook het gewone vertellen over het weekend in de kring komt bijna niet meer voor. Kinderen denken na over wat ze willen vertellen en tekenen en schrijven daarover iets en gaan daarna aan elkaar in groepjes of rondlopend  daarover vertellen. Dat noemen we dan ‘roddelen’. Ook in groep 4 werken de kinderen zelfstandig aan de computer. Bij spelling hebben we grote posters, bv de ‘au’ poster. Daarop staan heel veel woorden waar een au in staat. Het is een goede manier voor de beeldknappe kinderen om de woorden makkelijker te onthouden

 

Groep 5 t/m 8:

Deze groepen hebben natuurlijk veel overlap omdat we allemaal met dezelfde methodes werken. Vandaar dat we ze bij elkaar gezet hebben.

Mindmappen is een goede methode om te leren samenvatten. Je werkt met woorden, tekeningen, plaatjes en met kleur. Beeldknappe kinderen onthouden de stof door het maken van een mindmap sneller. De infotekst verwerken we soms met het maken van een placemat, waarbij kinderen tekeningen mogen maken.  Vensterruiten is ook een erg leuke manier om een verhaal te verwerken. Kinderen tekenen n.a.v. een klein stukje tekst de belangrijkste punten uit het verhaal. De volgende dag kunnen de kinderen vaak aan de hand van de eigen gemaakte tekeningen nog navertellen waar het verhaal over ging. Dat is toch veel leuker dan een verhaal lezen en daarna de vragen beantwoorden. Ook bij deze groepen begint de week met een film  bij Alles –in-1! De weekwoorden van Alles-in-1 laten we verwerken met plaatjes en filmpjes. Soms spelen we ook pictionary om de woordenschat uit te breiden. We werken met de computer bv met Engels, waarbij we spelletjes spelen om de Engelse woorden eigen te maken.

Elke groep heeft de mogelijkheid om mee te doen met een project van de bibliotheek de rode draad, in groep 5 gaat dat over fotografie.

Is dit alles wat we doen? Welnee.. Het zijn een aantal voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk. We willen daarmee tegemoet komen aan de beeldknappe kinderen, maar doen daarbij vaak  ook een beroep op andere intelligenties. Samenknap komt hierbij bv ook vaak aan bod, omdat we kinderen laten uitwisselen wat ze doen en maken. We leren zo met en van elkaar!

We hopen dat we u een beetje wijzer hebben kunnen maken. Kom anders maar eens kijken naar alle wissellijsten in de school, waarin van alle intelligenties  uitleg met foto’s van onze leerlingen  zijn gedaan. Speciaal voor de beeldknappe mens!

 

VISUEEL RUIMTELIJKE INTELLIGENTIE

 

De komende periode willen we graag Visueel Ruimtelijke Intelligentie bij u onder de aandacht brengen.

Een kind dat sterk visueel-ruimtelijk intelligent is, geniet van ontwerpen, tekenen, kleuren, combineren, objecten ordenen, poppetjes en figuurtjes tekenen en heeft vaak een goed richtingsgevoel. Naar de kinderen toe noemen we dat Beeldknap.

 

In deze tijd van het jaar zijn er in en rondom Eindhoven veel activiteiten die visueel ruimtelijk intelligente mensen aanspreken. Zo was er de Dutch Design Week, een walhalla voor beeldknappe koppen. Tegenwoordig heeft de DDW ook een speciaal programma voor kinderen en dat is echt de moeite waard gezien het enthousiasme van kinderen die het bezocht hebben. Zeker iets om te onthouden voor de volgende editie als uw kind een beelddenker is!

 

Nog een evenement waar beeldknappe mensen heel blij van worden is Glow.

Het lichtfestival Glow combineert licht, geluid, kleuren, beweging en high tech (en combineert eigenlijk dus tal van meervoudige intelligenties). Het  wordt elk jaar georganiseerd in Eindhoven, de eerstvolgende editie vindt plaats van 7 tot en met 14 november 2015.

 

 

Veel plezier!